Workshops

Wat is Gilde POWER?

POWER begint met een reeks van zes inspiratieworkshops. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven staan en waar op dit moment hun interesses of behoeften liggen. Begeleiders reiken daarvoor (levens)thema’s aan. Na zes workshops hebben veel deelnemers plannen gemaakt. Anderen broeden wellicht nog op mogelijkheden. Weer anderen laten alles eerst even bezinken.

Hoe werkt Gilde POWER?

Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven staan en waar hun interesses en behoeften liggen. De workshops worden begeleid door enthousiaste, speciaal voor POWER opgeleide vrijwilligers. Zij reiken de deelnemers boeiende en inspirerende thema’s aan. Deze hebben betrekking op vijf levensdomeinen: lichaam & geest; sociale contacten; materiële situatie; arbeid & activiteiten; inspiratie & zingeving. Uiteindelijk werkt elke deelnemer vanuit de eigen omstandigheden aan zijn of haar eigen plannen voor de toekomst. Na afloop van deworkshops bepalen de deelnemers zelf hoe zij verder willen gaan en op welke manier.

 

levensdomeinen-600x203